Parný motor MIDI 1

 

 

 

 

Technické parametre MIDI 1

 

Naša technológia parného motora je predmetom patentovej ochrany