Parný motor MICRO

 

Technické parametre MICRO  

  

Naša technológia parného motora je predmetom patentovej ochrany.