<b>Parný motor vývojovej rady MIDI 1&nbsp;</b>s elektrickým výkonom 10 - 35 kW 
ponúkame na alternatívnu produkciu vlastnej elektrickej energie z 
odpadové tepla,&nbsp;biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie. Okrem 
patentovanej technickej inovácie je prednosťou motora bezkonkurenčná 
cena.