<b>Parný motor vývojovej rady MIDI 1&nbsp;</b>s elektrickým výkonom 10 - 35 kW 
ponúkame na alternatívnu produkciu vlastnej elektrickej energie z 
odpadové tepla,&nbsp;biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie. Okrem 
patentovanej technickej inovácie je prednosťou motora bezkonkurenčná 
cena.

Projekt APVV VMSP-II-0038-09

"Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. VMSP-II-0038-09"

Náš projekt APVV pod názvom "Vývoj rady parných motorov s rotujúcim piestom, na princípe Wankelovho motora, pre využitie obnoviteľných zdrojov energie" je riešený od mája 2011 a jeho ukončenie je plánované v novembri 2012. 

Predmetom riešenia projektu je vývoj rady nových parných motorov s rotujúcim piestom, typu Wankel. Tieto nové motory sú motory s vonkajším spaľovaním. Klasický Wankelov motor je motor s vnútorným spaľovaním, s rotujúcim piestom, ktorého piest sa pohybuje v skrini motora po krivke nazývanej trochoroida. Rozdiel medzi našim novým parným motorom s vonkajším spaľovaním a klasickým Wankelovým motorom s vnútorným spaľovaním, je v tom, že pohyb piestu nášho nového parného motora je spôsobený expanziou pracovného média (pary) v dvoch pracovných komorách v skrini motora. V týchto dvoch pracovných komorách, striedavo dochádza k plneniu, expanzii a výfuku pracovného média (pary). Náš nový parný motor s rotujúcim piestom využíva rovnakú geometriu pohybu piesta v skrini motora, ako klasický Wankelov motor s vnútorným spaľovaním.

Projekt má dva ciele:

C1: Vývoj motora radu MINI bude 1 piestový parný motor, objem pracovnej komory bude mať asi 5 000 cm3, výkon asi 30 kW pri tlaku 1,5 MPa, otáčky 750/min Na trh ho chceme ponúknuť v roku 2013.

C2: Vývoj motora radu MICRO bude 1 piestový, objem pracovnej komory asi 1 000 cm3, (2 x 500 cm3), výkon asi 1,2 kW pri tlaku 0,6 MPa, otáčky 500 ot/min. Na trh ho chceme ponúknuť v roku 2013.

Stav v súčasnosti, November 2012:

Podarilo sa nám splniť obidva naše stanovené ciele.

C1: Vývoj motora radu MINI

Motor MINI mala naša spoločnosť rozpracovaný ešte pred začiatkom projektu, jeho vývoj však vzhľadom na  finančnú náročnosť stagnoval a  len veľmi pomaly napredoval. Schválením projektu sa proces vývoja značne urýchlil a v súčasnosti je vytvorený nový výrobok motora radu MINI. 

Motor rady MINI (autori: Ing. Ján Tuna, Ing. Vladimír Vavruš)

Dosiahnuté parametre:

Objem motora: 5000 cm3 (2 pracovné komory, každá po 2500 cm3)

Výkon motora: 30 kW pri tlaku 1,5 MPa pracovného média.

Otáčky hriadele motora: 750 otáčok za minútu.

Spotreba pary: max. 1000 kg sýtej pary/hod. pri maximálnom tlaku 1,5 MPa a výkone 30 kW.

C2: Vývoj motora radu MICRO

Vývoju motora radu MICRO, predchádzalo štúdium literatúry, výpočty parametrov a kreslenie výkresov. Konštrukcia motora a jeho testovanie nás priviedli až k vytvoreniu nového protoypu motora radu MICRO a v súčasnosti máme podanú patentovú prihlášku a prihlášku úžitkového vzoru súvisiacu s novým riešením technológie parného motora s rotujúcim piestom a spôsobu jeho chladenia a mazania.

Motor rady MICRO (autori: Ing. Ján Tuna, Ing. Vladimír Vavruš)

Dosiahnuté parametre:

Objem motora: 1000 cm3  (2 pracovné komory, každá po 500 cm3)

Výkon motora: 2 kW pri tlaku 0,6 MPa pracovného média

Otáčky hriadele motora: 500 otáčok/minútu

Spotreba pary: max 100 kg sýtej pary/hod. pri maximálnom tlaku 0,6 MPa a výkone 2 kW.

Použité mazanie v motore: len pracovné médium

Informujeme o projekte:

·         Článok na portáli energia.sk "Výroba elektrickej energie parným motorom" 

·         Článok v odbornom vedeckom časopise, Časopis pre elektrotechniku a energetiku "Prostriedok na decentralizovanú výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov"