<p class="align-justify"><b style="font-size: 9px;"><br /></b></p><p class="align-justify"><b>Parný motor vývojového radu MIDI 1</b>&nbsp;s elektrickým výkonom 10 - 35 kW ponúkame na alternatívnu produkciu&nbsp;<i>vlastnej</i>&nbsp;elektrickej energie z odpadové tepla,&nbsp;biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie. Okrem patentovanej technickej inovácie je prednosťou motora bezkonkurenčná cena.</p>

Kľúč k nášmu úspechu predstavuje spolupráca so spoľahlivými a skúsenými odbornými partnermi v rôznych oblastiach. Na základe vzájomnej synergie know-how našich partnerov sa chceme stať unikátnou technologickou spoločnosťou v Strednej Európe, ktorá svojim zákazníkom a spoločnosti prináša vysokú pridanú hodnotu.

Hlavní partneri Tuvatech:

Neulogy, a.s., (vedomostný partner) - expert na vedomostný manažment a rozvoj inovatívneho podnikania v Strednej Európe

Energy online, a.s., (komunikačný partner) - komplexný informačný portál zaoberajúci sa dianím v energetike

KC pre výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov, (výskumný a vývojový partner) - excelentné materiálové výskumné a vývojové centrum. Hlavným partnerom centra je Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV