<b>Parný motor vývojovej rady MIDI 1&nbsp;</b>s elektrickým výkonom 10 - 35 kW 
ponúkame na alternatívnu produkciu vlastnej elektrickej energie z 
odpadové tepla,&nbsp;biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie. Okrem 
patentovanej technickej inovácie je prednosťou motora bezkonkurenčná 
cena.

Tím Tuvatech predstavuje v súčasnosti malý expertný obchodno-vývojový tím, pozostávajúci zo zakladateľov spoločnosti. V blízkej budúcnosti sa náš tím rozrastie o ďalších odborníkov na vývoj, testovanie technológie a marketing. Spoločnosť však staviame predovšetkým na flexibilnej organizačnej štruktúre, ktorej ťažisko tvorí sieť outsourcingových partnerov.

                          

 

 

 Ing. Ján Tuna (obchod) 

 

 Ing. Vladimír Vavruš (vývoj)