<b>Parný motor vývojovej rady MIDI 1&nbsp;</b>s elektrickým výkonom 10 - 35 kW 
ponúkame na alternatívnu produkciu vlastnej elektrickej energie z 
odpadové tepla,&nbsp;biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie. Okrem 
patentovanej technickej inovácie je prednosťou motora bezkonkurenčná 
cena.

Tuvatech má štyri hlavné zásady, ktoré sa snaží vo vzťahu so svojimi zákazníkmi uplatňovať:

  • Kontinuálna inovácia - vyvinutú technológiu parného motora budeme neustále inovovať, aby naši zákazníci produkovali vlastnú elektrickú energiu na základe použitia vysoko šetrných, pokročilých materiálov a rastúcej elektrickej účinnosti.

  • Profesionalita - zákazníci sú našimi partnermi v podnikaní, náš vzťah s nimi budujeme na ľudskom prístupe a odbornosti (ktorú si vytvárame prostredníctvom rozširujúcej sa siete partnerských spoločností- expertov).
  • Flexibilita - model nášho podnikania nastavujeme tak, aby sme sa dokázali flexibilne prispôsobiť potrebám našich zákazníkov.
  • Spoľahlivosť - na trh budeme prinášať spoľahlivé riešeniaKaždý prípadný problém budeme riešiť rýchlo, čestne a k spokojnosti zákazníka.