<b>Parný motor vývojovej rady MIDI 1&nbsp;</b>s elektrickým výkonom 10 - 35 kW 
ponúkame na alternatívnu produkciu vlastnej elektrickej energie z 
odpadové tepla,&nbsp;biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie. Okrem 
patentovanej technickej inovácie je prednosťou motora bezkonkurenčná 
cena.

Sme mladá technologická a vývojová spoločnosť zameraná na vývoj, kontinuálnu inováciu a predaj unikátnej technológie parného motora s rotujúcimi piestami. Našou víziou je efektívna decentralizovaná produkcia elektrickej energie  z obnoviteľných a druhotných zdrojov energie.

Spoločnosť Tuvatech vznikla v roku 2008 na podnet jej zakladateľov priniesť na trh kvalitné a zároveň úsporné riešenie decentralizovanej výroby elektrickej energie. Decentralizovaná výroba energie z obnoviteľných a druhotných zdrojov predstavuje podľa nás kľúč k uspokojeniu globálne rastúceho dopytu po elektrine a zároveň k uvedomelému využívaniu dostupných energetických vstupov na Zemi.

Našu inovatívnu technológiu plánujeme ponúkať postupne v štyroch vývojových radoch, aby možnosť úsporne produkovať vlastnú elektrickú energiu mali všetci naši zákazníci - od domácností, obce až po priemyselné podniky a sektor služieb. 

V súčasnosti ukončujeme vývoj radu KOMPLET MICRO (0 – 2,5 kW).

Ako vývojová spoločnosť jadro svojich aktivít zameriavame predovšetkým na vývoj (a v budúcnosti na kontinuálnu inováciu) našej technológie parného motora. Tím Tuvatech  je riešiteľom jedného výskumno-vývojovej projektu v rámci programu APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja) a projektu v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, v ktorom sme sa stali jedným z partnerov Kompetenčného centra pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov.