<p class="align-justify"><b style="font-size: 9px;"><br /></b></p><p class="align-justify"><b>Parný motor vývojového radu MIDI 1</b>&nbsp;s elektrickým výkonom 10 - 35 kW ponúkame na alternatívnu produkciu&nbsp;<i>vlastnej</i>&nbsp;elektrickej energie z odpadové tepla,&nbsp;biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie. Okrem patentovanej technickej inovácie je prednosťou motora bezkonkurenčná cena.</p>

Spoločnosť Tuvatech, s.r.o. so sídlom v Trenčíne, je malá vývojová spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom motorov s vonkajším spaľovaním – motorov s rotujúcim piestom – Wankelovho typu. Tieto motory predstavujú efektívne riešenie produkcie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov  (biomasa, slnečná energia, odpadové teplo vo výrobných prevádzkach).    

Technológia:

Inovatívnou technológiou spoločnosti je motor s vonkajším spaľovaním – motor s rotujúcim piestom – typu Wankel. Ako pracovné médium pre tieto motory je v súčasnosti vodná para, alebo do budúcna uvažujeme aj s iným pracovným médiom.  

Motor bude spoločnosť Tuvatech ponúkať v troch vývojových radách a v jednom komplete: 
1/ motor MICRO s výkonom 100 W až 3 kW
2/ motor MIDI 1 s výkonom 10 kW až 30 kW
3/ motor MIDI 2 s výkonom 20 kW až 50 kW
4/ mikro elektráreň: Komplet s MICRO 

V súčasnosti vlastní spoločnosť funkčný prototyp motora MICRO, ktorý prevádzkuje v malej mikro elektrárni - Komplet MICRO.

Konkurenčná výhoda:

Konkurenčná výhoda nových motorov je v tom, že v oblasti výroby malých výkonov elektrickej energie (100 W až 50 kW), z menších a nízko teplotných zdrojov, budú tieto motory účinnejšie a lacnejšie, ako súčasné technológie – mikro a mini turbíny.

Zároveň, nové motory typu Wankel, obsahujú menej súčiastok a majú vyššiu spoľahlivosť, ako Stirlingove motory, alebo klasické parné motory, s lineárnym pohybom piestu.

V súčasnosti má spoločnosť funkčný prototyp takéhoto motora a na pokračovanie vývoja a rozbeh výroby prvých motorov, potrebuje kapitál vo výške 500 000 EUR.

AKO NÁS PODPORIŤ?

Darujte nám ľubovoľnú sumu na bankový účet:

Majiteľ účtu: Tuvatech, s.r.o., Staničná 1062/24,  Trenčín 911 05
Názov účtu:  Tuvatech, s.r.o., 
Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 1900 3824
BIC: CEKOSKBX
Banka: ČSOB a.s. Bratislava, pobočka Trenčín – Vajanského 3.

Budeme Vám vďační za akúkoľvek finančnú čiastku

KONTAKTUJTE NÁS

  • Ak preferujete zmluvný vzťah (darovacia zmluva, zmluva o poskytnutí reklamného priestoru, zmluva o spolupráci…)
  • Ak nás chcete podporiť inak ako finančne
  • Ak máte akékoľvek iné otázky ohľadne podpory vývoja

Píšte na E-mail:  tuna@tuvatech.sk
Telefonujte na 0917 594 963

Ďakujeme